Manipulator dyktator

Dyktatora zwykle bardzo łatwo odkryć. Charakteryzuje go otwarta krytyka, bezpośredni atak i częste gwałtowne wybuchy. Z reguły nie prawi komplementów, lecz jeśli będzie potrzebował pomocy, ucieknie się do pochlebstw. Często jest przykry, agresywny i władczy. Tyranizuje otoczenie. Mimo to najczęściej udaje mu się otrzymać wszystko, czego wymaga -ponieważ wzbudza strach. Ludzie uważają, że ma trudny charakter, niełatwo z nim wytrzymać, ale nie podejrzewają manipulacji. Dyktator bywa przewrotny, może zdawać sobie sprawę ze swoich pretensji oraz ciągotek do wszechwładzy. Świadomość ta w najmniejszym stopniu w niczym mu nie przeszkadza fotobudka na imprezę. Tkwi w przekonaniu, że uczuciowość jest niepojętą wadą zarówno na niwie zawodowej, jak i prywatnej. Żadne emocje nie mogą osłabiać jego skuteczności, woli osiągnięcia wszystkich przewidzianych celów. Rzecz tak normalna jak pozdrowienie: „Cześć, co u ciebie?”, czy zwykła przerwa na kawę są dla niego wyłącznie stratą czasu, ponieważ nie dają żadnych natychmiastowych korzyści. Do tej samej kategorii zaliczają się słowa „proszę” czy „dziękuję” albo szczere komplementy. Absolutnie go nie interesuje, co myślą i czują inni. jak żyją. Jego zdaniem człowiek nie ma prawa stać się ofiarą własnych uczuć. Musi sprawować nad nimi kontrolę absolutną. Jeżeli pojawiają się jakieś słabości czy potknięcia, należy się ich wstydzić.

Dyktator postanowił już dawno (oczywiście sam!), że jego pryncypia zostaną przyjęte przez cale jego otoczenie. Nie tylko w pracy, ale także w domu i w towarzystwie. Jak każdy szanujący się manipulator, bezwzględnie wymaga od innych realizowania własnych „wartości”, których sam przestrzega tylko do pewnego stopnia. Gdy zdarzy mu się potrzebować pomocy w razie choroby albo kiedy jest w złym nastroju, a ty nie jesteś gotów służyć mu na każde skinienie, z pewnością potraktuje cię w sposób nieludzki i egoistyczny.

Ta forma terroryzmu w relacjach z otoczeniem jest, w przeciwieństwie do maski życzliwości, nieśmiałości czy altruizmu, stosunkowo łatwa do rozpoznania. Niestety, wcale nie łatwiej jest żyć na co dzień z takim kolegą, zwierzchnikiem (a ten typ osobowości często wybiera pracę na stanowisku kierowniczym) lub w rodzinie. Przy wszelkich konsekwencjach psychologicznych wywoływanych przez różnych manipulatorów, zdecydowanie przyjemniej jest na co dzień stykać się z osobą, która mówi „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”, która potrafi słuchać oraz się uśmiechać. Oczywiście są to gesty mieszczące się w ramach manipulacji, ale przecież postrzegamy innych poprzez ich zachowania, a nie mentalność. Grzeczność jest zawsze mile widziana. Manipulatorowi w masce dyktatora stanowczo jej brakuje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s